Krav til artikel

For at få godkendt og udgivet en artikel på Smartrix.dk, så skal du overholdes vores krav for en artikel. Du kan læse kravene her.

Overholdes disse ikke, vil din artikel blive afvist – du får dog mulighed for at rette op på de punker vi mener ikke bliver overholdt. Dette får du besked om på mail. Så har du sendt os en artikel, så hold øje med din mail – det er også her du får at vide hvis din artikel godkendes og udgives, inkl. direkte link til din artikel.

Læsbarhed

Det er vigtigt at din artikel er nem at læse, derfor stiller vi også krav til hvordan du opbygger din artikel, hvor lang artiklen skal være og hvor lange dine sætninger skal være m.m.

Husk også at fortæl os i hvilken kategori du ønsker din artikel.
Vi glæder os til at modtage og læse din artikel!

Få gode råd til blogindlæg her

 • Indeholder konkret viden, tips og/eller tricks.
 • Minimum 400 ord.
 • At indholdet er relevant for andre brugere/læsere.
 • Forsøg ikke at sælg et produkt, hold dig til viden, tips og/eller tricks.
 • Artiklen skal være unik og må ikke være udgivet andre steder.
  Heller ikke dele af artiklen! (Kopier ALDRIG tekst!)
 • Skriv med lavest muligt lixtal. Undgå sætninger på mere end 20 ord.
 • Byg din artikel op i afsnit med overskrifter.
 • Hvert afsnit må helst ikke overstige 300 ord.
 • Et link til ekstern side I din artikel kan tillades mod betaling.
  (Kontakt os for pris)
 • Det er altid tilladt/gratis at linke til andre interne artikler på Smartrix.dk.
 • Vedhæft et billede til artiklen.
  Du skal have rettighederne til billedet.
 • Dansk lovgivning skal være overholdet.
 • Brug sund fornuft når du skriver.

Vedhæft din artikel

Vedhæft billede til artiklen