Guide: Tekniske dokumentation i forbindelse med sommerhusbyggeri

sommerhus

Står du overfor et sommerhusbyggeri – er der mange indledende overvejelser. Det kan fx handle om grund og placering, men også materialevalg og det arkitektoniske udtryk. Derudover skal du overveje om det skal være et nøglefærdigt typehus, eller du selv står for byggeriet og ansøgning af byggetilladelse. Denne artikel omhandler primært problematikken omkring den tekniske dokumentation – vedrørende statiske beregninger ved en byggeansøgning af et fritidshus.

Hvad er tekniske dokumentation?

I forbindelse med en byggeansøgning kræver mange kommuner teknisk dokumentation af dit sommerhusbyggeri. Det kan udover statiske beregninger bl.a. være adgangsforhold, brand og energiforbrug. Omfanget af de statiske beregninger er beskrevet i kap. 15 konstruktioner i bygningsreglementet. Statiske beregninger for sommerhuse er henført til konstruktionsklasse 1, hvilket er den mindste konstruktionsklasse i bygningsreglementet. Sammen med konsekvensklassen fortæller de noget om, den samlede nødvendighed at statisk dokumentation af et byggeri.

Skal der udføres statisk dokumentation af sommerhuse?

I bygningsreglementet er der ikke direkte krav til statiske dokumentation af sommerhuse og andre konstruktioner i konstruktionsklasse 1. Det er derfor udlagt til kommunerne at definere kravene til statiske beregninger. Det er her jeg oplever en forvirring hos flere bygherre, da omfanget ikke er blevet helt afklaret med kommunen – i forbindelse med byggetilladelsen. I den indledende fase er det primært tegningsmaterialet skal bruge for at udstede en byggetilladelse. Hvis det så ikke er klart for bygherre hvilken teknisk dokumentation kommunen kræver ved en færdigmelding, kan der nemt opstå forvirring omkring det endelige behov.

Hvordan afklares behovet vedrørende statiske beregninger?

Ved den indledende byggesagsbehandling er det vigtigt at forhører sig hos sin kommune, omkring omfanget af statisk dokumentation for sommerhusbyggeri. Dette kan typisk afklares ved en forhåndsdialog med din kommune. En forhåndsdialog er frivillig, men kan være rigtigt god, så omfanget af den statiske dokumentation klarlægges. Det sikre dig, at kommunens behov for den tekniske dokumentation er fastlagt, inden du opstarter byggeriet af dit fritidshus. Når du så skal til at færdigmelde dit byggeri, så bliver det en formssag at få udstedt en ibrugtagningstilladelse af dit sommerhus. Det forudsætter jo selvfølgelig, at du har udfærdiget og indsendt den dokumentation, som du fik oplyst ved forhåndsdialogen.

Hvorfor få udført statiske beregninger til sommerhus?

Som beskrevet tidligere, kan der være kommunale krav til statisk dokumentation i forbindelse med en ibrugtagningstilladelse. Hvis det forholder sig sådan, skal du have udfærdiget en statiske dokumentation og ofte en forankringsplan af dit sommerhus. Hvis kommunen ikke har et krav, kan du selvfølgelig stadig godt få udført statiske beregninger, så du sikre dig at dit sommerhus lever op til normernes krav til styrke og stabilitet. Udover statiske beregninger, udfærdiger en ingeniør typisk en forankringsplan og andre byggetekniske detaljer og beskrivelser. Dette sikre dig et godt grundlag for at få udført dit sommerhus godt og sikkert.

Hvordan slipper jeg for ærgrelser vedrørende min ibrugtagningstilladelse

Hvis du ikke har fået fastlagt kravene til statiske beregninger inden færdiggørelse af dit sommerhus, og kommunen gør krav på statisk dokumentation, kan du ikke få en ibrugtagningstilladelse af dit sommerhus. Jeg oplever flere gange at en bygherre henvender sig, med et ønske om statiske beregninger af et færdigt sommerhus. Her fortæller kunden, at han ikke var klar over kommunens krav til statiske dokumentation, og står nu med et færdigt byggeri, som han ikke kan få en ibrugtagningstilladelse til. Det er en rigtig ærgerlig oplevelse som sagtens kunne have været løst – ved en forhåndsdialog. Udover problematikken omhandlende ibrugtagningstilladelse, får kunden heller ikke gavn af de byggetekniske løsninger og tegninger, som ingeniøren normalt udfærdiger. Her er min oplevelse også, at nogle kunder ikke er klar over, hvilken funktion ingeniøren har i forbindelse med et sommerhusbyggeri.

Konstruktionsingeniørens indflydelse på dit sommerhus

Udover at konstruktionsingeniøren kan udfærdige statiske beregninger iht. kommunens krav, udfører han også en forankringsplan. En forankringsplan eller konstruktionsplan er en plantegning der angiver geometrien og placeringen på de bærende konstruktioner i dit sommerhus. Foruden geometri af bærende konstruktioner vil der også være noter til den udførende entreprenør. En konstruktionsplan anvendes derfor af entreprenøren både til at bestille de geometriske størrelser på bærende konstruktioner, og udføre arbejdet, som sikre dig et godt byggeri. Man kan sige at en forankringsplan er en visualisering af de statiske beregninger til den udførende entreprenør.

Du kan læse mere omkring ingeniørens arbejde omkring statiske beregninger af sommerhus her.